Nápověda
Přejít na aliteo.com
Úkoly > Detail úkolu > Záhlaví úkolu > Etapy řešení a stavy úkolu

Etapy řešení a stavy úkolu

Etapy řešení a stavy úkolu – jejich viditelnost je závislá na základě práv uživatele. Odlišujeme je následovně:

 • Etapy řešení jsou uživatelem, administrátorem společnosti nebo pracovního prostoru, definované etapy, ve kterých se úkol může nacházet.
 • Stavy úkolu - standardní stavy úkolu, ve kterých se může nacházet každý úkol
  • čekat na reakci
   • Vlastníka - úkol v tomto stavu přibude do reakčních úkolů vlastníka daného úkolu. Vyžaduje se od vlastníka vyjádření. Vyjádřením rozumíme komentář, jehož publikováním vlastník tento stav úkolu zruší a automaticky přepne do předchozího stavu nebo etapy řešení.
   • Projektu, týmu, pracovní skupiny - úkol v tomto stavu přibude do reakčních úkolů projektu týmu nebo jejich pracovních skupin. Tyto úkoly se objeví v záložce „K reakci“ v detailu projektu. ​ Tyto úkoly jsou následně dostupné v poradách daného projektu, týmu nebo jejich pracovních skupin. POZOR: pokud se úkol nachází ve stavu čeká na reakci projektu, týmu nebo jejich pracovních skupin neznamená to, že tento úkol mají ve svých reakčních úkolech všichni členové projektu týmu nebo jejich pracovních skupin. Logika viditelnosti týmů pro tuto funkci se řídí nastavením týmu:
    • Uživateli se zobrazí týmy s Viditelností pro reakci úkolů nastavenou na „Všichni uživatelé“
    • Internímu uživateli se zobrazí týmy s Viditelností pro reakci úkolů nastavenou na „Interní uživatelé společnosti“
    • Externímu uživateli se zobrazí týmy s Viditelností pro reakci úkolů nastavenou na „Externí uživatelé společnosti“
   • Zrušit tento stav lze ručně v menu téhož tlačítka. Po zrušení tohoto stavu se úkol vrací na předchozí stav, případně na předchozí etapu řešení a ignorují se automatická pravidla pro řešitele, která by se při ručním přepnutí standardně provedla.
  • Pozastavit - úkol ve stavu pozastavení, není dostupný v žádných akčních úkolech, ale je možné si jej dodatečně zobrazit přes pohled (odkaz na pohledy). nastavování pozastavení je dostupných několik možností:
   • neomezené pozastavení - úkol bude nastálo pozastaven a je třeba jej úmyslně vyhledávat
   • pozastavit na tento týden - úkol bude pozastaven do konce aktuálního týdne, aktivuje se (to znamená nastaví se stav úkolu nebo etapa řešení, která předcházela stavu pozastaveno) následující den po skončení týdne
   • pozastavit na tento měsíc - úkol bude pozastaven do konce aktuálního měsíce, aktivuje se (to znamená nastaví se stav úkolu nebo etapa řešení, která předcházela stavu pozastaveno) následující den po skončení měsíce
   • Výběr konkrétního data - úkol se aktivuje (to znamená nastaví se stav úkolu nebo etapa řešení, která předcházela stavu pozastaveno) následující den po vybraném datu
   • TIP 1: datum lze napsat ručně a potvrdit tlačítkem ENTER
   • TIP 2: V patičce okna pro pozastavení se zobrazuje datum, kdy bude úloha aktivní v případě zvoleného data
   • Zrušit tento stav lze ručně v menu téhož tlačítka. Po zrušení tohoto stavu se úkol vrací na předchozí stav, případně na předchozí etapu řešení a ignorují se automatická pravidla pro řešitele, která by se při ručním přepnutí standardně provedla.
  • Žádost o uzavření – tento stav úkolu je dostupný v případě, že v nastaveních pracovního prostoru zapneme funkci „Uzavřít lze úkol jen se žádostí na uzavření“. Tehdy se o uzavření úkolu požádá vlastník úkolu, který může toto uzavření schválit nebo zamítnout.
  • Uzavřít - úkol ve stavu uzavřený se pokládá za úkol úspěšně ukončený. V nastaveních pracovního prostoru lze nastavit dodatečná práva, kdo může úkol uzavírat. V uzavřeném nebo zrušeném úkolu je možné přidávat pouze evidence se soukromým nebo interním soukromím (u externího uživatele ani soukromé). Výjimkou jsou to-do a dílčí úkoly, které nelze přidávat vůbec.
  • Žádost o zrušení – tento stav úkolu je dostupný v případě, že v nastaveních pracovního prostoru zapneme funkci „Zrušit lze úkol jen se žádostí na uzavření“. Když o zrušení úkolu požádá vlastník úkolu, který toto zrušení může schválit nebo zamítnout.
  • Zrušit - úkol ve stavu zrušený se pokládá rovněž za ukončený, avšak tento stav je odlišný od stavu uzavřený. Předpokládá se, že zrušený úkol nemá význam. v nastaveních pracovního prostoru je také možné nastavit dodatečná práva kdo úkol může zrušit a také zda chceme úkol rušit na základě žádosti o zrušení.

Tlačítka pro změnu etapy řešení úkolu a stavu úkolu doplňuje také tlačítko pro převzetí řešení - po jeho stisknutí se automaticky nastaví řešitel na uživatele který dané tlačítko stiskl.

Související témata
Byly pro vás tyto informace užitečné?

Nemůžete najít, co jste hledali? Kontaktujte nás

1050
Související témata
Více času na práci, která vás baví
Copyright 2024 KARAT Software. Všechna práva vyhrazena