Nápověda
Přejít na aliteo.com
Porady > O poradách > Náhled porad > Zobrazení porad

Zobrazení porad

Všechny porady se v projektech a týmech zobrazují formou karet, na kterých je vidět základní informace:

  • Termín porady
  • Navigace - v jakém pracovním prostoru a projektu, případně v jakém týmu se porada nachází. Tyto informace vidíme také v tooltipu v kalendáři
  • Název porady
  • Zbývající čas do porady
  • Stav porady - jde o stav Plánovaná/Probíhá/Ukončena - tento stav se objevuje pouze na aktivní poradě. Neaktivní porada je ta, která vyplývá z opakování a tehdy ji voláme „Výskyt“ (ikona kolečka se šipkami na pravé straně). V detailu neaktivní porady stisknutím tlačítka “Aktivovat” se porada aktivuje a stane se z ní tzv. „Aktivovat“. “Instance” porady (ikona přeškrtnutého kolečka se šipkami na pravé straně).
  • Volba účasti - stav potvrzení porady účastníkem - Zúčastním se, Nezúčastním se, Možná se zúčastním
  • Účastníci porady - všichni pozvaní účastníci porady
  • Priorita – priorita porady
  • Upozornění - nastavené upozornění na poradu
  • Zobrazit jako – nastavení jak se zobrazuje porada v kalendáři účastníka

Organizátor - uživatel, který organizuje poradu

Související témata
Byly pro vás tyto informace užitečné?

Nemůžete najít, co jste hledali? Kontaktujte nás

912
Související témata
Více času na práci, která vás baví
Copyright 2024 KARAT Software. Všechna práva vyhrazena