Nápověda
Přejít na aliteo.com
Úkoly > Detail úkolu > Záhlaví úkolu > Záložky úkolu

Záložky úkolu

Záložky člení obsah detailu úkolu do několika část:

 • Komentáře – v této záložce se vede diskuse uživatelů, kteří mají co říci k danému úkolu. Nový komentář vložíme zadáním textu do okna ve spodní části obrazovky. Toto okno obsahuje několik možností které můžeme při vytváření komentáře použít:
  • Vložení souboru - ke komentáři můžeme přikládat soubory různého typu buď výběrem z počítače po stisku ikony nahrání souboru nebo přetažením souboru do okna nového komentáře. a vložených souborech v komentáři lze nastavit (s ikonu 3 teček) chceme danou přílohu v komentáři současně vložit do příloh úlohy (odkaz na přílohy úlohy)
  • Vložení odkazu - do komentáře lze vložit i hypertextový odkaz. Klepnutím na ikonu odkazu si v dialogovém okně vybereme typ odkazu, zadáme název a odkaz vložíme do komentáře.
  • Zmínka - v komentáři můžeme zmínit uživatele, kteří obdrží upozornění o tom, že byli v daném komentáři zmíněni. Stisknutím tlačítka zavináče a z nabídnutého okna vybereme uživatele, kterého chceme zmínit. Seznam uživatelů nacházejících se v tomto okně závisí na nastavení viditelnosti projektu (odkaz na viditelnost projektu). TIP 1: Zmínky fungují i ručním napsáním znaku zavináče (@).
  • Odkaz na přílohu - v komentáři lze vytvořit odkaz na existující přílohu v dané úloze. Stačí kliknout na ikonu sponky a z nabídnutého menu vybrat přílohu, na kterou chceme odkazovat. TIP: Toto menu vyvoláme i ručním napsáním znaku ampersand (&).
  • Odkaz na komentář - komentáři se můžeme odvolávat na jiný komentář, respektive vytvořit na něj odkaz stisknutím tlačítka s ikonou bubliny a následným vepsáním čísla komentáře. TIP 1: Tento odkaz můžeme zadat i ručním napsáním 2 znaků kříže (##). TIP 2: Dokážeme vytvářet i odkazy na komentáře v jiném úkolu, a to vložením kombinace odkazu na roli a komentář v následujícím tvaru #cislo_ukolu##cislo_komentare
  • Odkaz na úkol - u nového komentáře můžeme vkládat odkaz na jiný úkol stisknutím tlačítka s ikonou dýmky v kroužku a následným vepsáním čísla úkolu. TIP: tento odkaz umíme vytvořit i ručním zadáním znaku kříže (#)
  • Emotikon - do komentáře můžeme vložit také emotikon, který vybíráme z nabídky, kterou vyvoláme stisknutím tlačítka s ikonou emotikonu.
  • Předdefinované komentáře - v případě, že máme v pracovním prostoru nastaveny předdefinované komentáře (odkaz na prac. prostor -> komentáře), můžeme je vložit stisknutím tlačítka “předdefinované komentáře” a následným vybraným z nabídky. Většinou tak činíme v případech, kdy se text komentáře často opakuje.
  • Volba nastavení soukromí komentáře - vybíráme z nabídky veřejné, interní, soukromé soukromí komentáře.
   • Veřejný – viditelný pro všechny uživatele, kteří mají na úkol právo. Tento typ komentáře může zveřejnit každý, kdo má na daný úkol právo editace. Veřejný komentář nelze uveřejňovat na uzavřeném, zrušeném nebo archivovaném úkolu (výjimkou je veřejný komentář, který vznikne pravidlem komentáře při uzavření úkolu).
   • Interní – viditelný pouze pro interní členy projektu, kteří mají na úkol právo. Tento typ komentáře může vytvořit pouze interní člen projektu. Interní komentář nelze vytvořit v archivovaném úkolu.
   • Soukromý – viditelný jen pro autora komentáře a může zveřejnit každý, kdo má na daný úkol právo editace. Soukromý komentář nelze vytvořit v archivovaném úkolu.
  • Panel formátování - tlačítkem s ikonou (Tt) v pravém horním rohu okna nového komentáře zapneme formátování, ve kterém máme několik možností jakými můžeme měnit formát vloženého textu:
   • Tučné písmo - ikona velkého B, zkratka CTRL+B
   • Kurzíva - ikona šikmého I, zkratka CTRL+I
   • Podtržení - ikona podtrženého U, zkratka CTRL+U
   • přeškrtnutý text – ikona přeškrtnutého T, zkratka CTRL+D
   • nečíslovaný seznam
   • číslovaný seznam
   • odsazení vpravo
   • odsazení vlevo
   • formát kód - ikona lomených závorek
  • Zobrazení na celou obrazovku - ikona čtverečku - po kliknutí na tuto ikonu se editační okno nového komentáře zvětší na téměř celou obrazovku pro pohodlné zadávání rozsáhlejšího komentáře
  • Možnosti stávajícího komentáře - v pravém horním rohu existujícího komentáře je dostupná ikona 3 teček. po kliknutí na tuto ikonu se nám objeví menu s možnostmi, které jsou závislé na stavu úkolu a vztahu uživatele k danému komentáři. Pomocí těchto možností můžeme:
   • vytvořit výkaz práce na daný komentář (odkaz na výkazy práce)
   • upravit existující komentář (může pouze autor komentáře) – V případě změny soukromí komentáře se komentář s původní úrovní soukromí archivuje a vytvoří se nový komentář (s upravenou úrovní soukromí)
   • získat odkaz na komentář
   • Vložit odkaz na komentář do poznámek
   • archivovat komentář
  • Přílohy - každý úkol má na tomto místě prostor pro vkládání jakýchkoli souborů, které s daným úkolem souvisí. Úkoly můžeme filtrovat na základě soukromí, řadit je a zobrazovat pouze mnou vytvořené, případně archivované.
   • Nad každou přílohou jsou dostupné možnosti, které vyvoláme kliknutím na ikonu tří teček v pravé části karty přílohy. Dostupné máme tyto možnosti:
    • Vlastnosti přílohy
    • Přejmenovat přílohu (povoleno pouze pro autora přílohy)
    • Duplikovat přílohu
    • Zrušit přílohu (musí být povoleno v nastavení pracovního prostoru)
    • Archivovat přílohu
   • Podle soukromí mohou úkoly existovat přílohy s různou úrovní soukromí:
    • veřejný úkol - veřejné, interní, soukromé
    • interní úkol - interní, soukromé
    • soukromý úkol - soukromé
  • ToDO – todo v roli slouží k vytvoření jednoduchého seznamu, který může mít stavy otevřené a splněné. Jedná se o takzvaný checklist, který může mít svého řešitele.
  • Dílčí úkoly - úkol dovoluje mít 1 úroveň dílčích úkolů. Dílčí úkol by měl vycházet z kontextu hlavního úkolu a tudíž by měl odrážet části jeho plnění. Jinými slovy, metodicky, by splnění hlavního úkolu mělo podléhat splnění všech dílčích úkolů (aplikace ale zatím dovoluje ukončit hlavní úkol i když existuje dílčí úkol, který nebyl uzavřen). Jedná se o plnohodnotnou roli, která má navíc vztah k hlavní roli, že je dílčí.
  • Vazby na úkoly - k úkolu můžeme přidávat propojení na jiné úkoly, které potřebujeme k daném úkolu mít. můžeme si tak budovat znalostní bázi, případně usnadňovat propojování úkolů s podobným obsahem. Novou vazbu můžeme vložit třemi způsoby (stiskneme tlačítko nová vazba):
   • Na stávající úkol - do vstupního pole zadáme ID úkolu nebo URL odkaz na jiný úkol (který chceme k tomuto připojit), zvolíme typ propojení (jednostranné vs. oboustranně) vazbu uložíme
   • Nový úkol s vazbou – vytvoříme nový úkol a mezi aktuálním a novým úkolem vznikne jednostranná vazba
   • Nový úkol s oboustrannou vazbou - vytvoříme nový úkol a mezi aktuálním a novým úkolem vznikne oboustranná vazba
  • Kalendář - v této části se nacházejí záznamy v případech:
   • úkol byl za plánován do kalendáře
   • úkol byl součástí bodu porady
  • SLA – záložka SLA poskytuje přehled plnění SLA v jednotlivých úkolech. V levém panelu jsou zobrazeny přehledové koláčové grafy pro rychlou orientaci v úkolech vytvořených v daném měsíci. Tyto úkoly lze filtrovat na základě stavu response a repair time.
  • Výkazy práce – v této záložce najdeme všechny výkazy práce vztahující se k danému úkolu
  • Aktivity - této záložce najdeme všechny aktivity týkající se daného úkolu. aktivity by měly zahrnovat všechny změny nebo nově přidané informace. Týkají se komentářů, příloh, toDo, dílčích úkolů, vazeb, změn řešitelů, sledujících, změny stavů, priority, data splnění, názvu, popisu, atributů a jiných činností. Při hledání konkrétních aktivit si můžeme pomoci filtrem v pravém horním rohu. Aktivity jsou vynikajícím nástrojem při rychlém získání informací konkrétního typu nebo hledání v historii úkolu.
Související témata
Byly pro vás tyto informace užitečné?

Nemůžete najít, co jste hledali? Kontaktujte nás

1051
Související témata
Více času na práci, která vás baví
Copyright 2024 KARAT Software. Všechna práva vyhrazena