Nápověda
Přejít na aliteo.com

Uživatel

Pohledy jsou nástroj, kterým specifikujeme další kritéria pro filtrování úloh. Zde jsou uloženy pohledy, které si uživatel vytvořil jako soukromé pro sebe.

Nastavení uživatele

Upozornění

Upozornění jsou neodmyslitelnou součástí nástrojů podobných aplikací ALITEO. Jejich primárním cílem je upozorňovat uživatele na změny, které sám považuje za důležité.

Podrobná upozorněníStandardní upozorněníE-mailová upozornění

Kontakty

Kontakty v nastaveních uživatele slouží k evidenci uživatelů (jejich e-mailových adres a jmen), kteří nejsou uživateli ALITEO a byli pozváni do událostí nebo porad jako hosté. Nový kontakt můžeme zadat i ručně pomocí tlačítka „Nový“.

Pohledy

Pohledy jsou nástroj, kterým specifikujeme další kritéria pro filtrování úloh. Zde jsou uloženy pohledy, které si uživatel vytvořil jako soukromé pro sebe.

Štítky

Štítky slouží k označování jednotlivých úkolů, dělí se do více kategorií a právě v této evidenci najdeme ty, které si uživatel vytvořil jako soukromé pro sebe a nevidí je žádný jiní uživatelé aplikace.

Šablony

Šablony pracovních prostorů patří do kategorie administrátorských činností. Jak je psáno v kapitole věnované pracovním prostorům, z pracovních prostorů lze vytvářet šablony které se ukládají buď na společnosti nebo na uživateli a právě na tomto místě najdeme šablony pracovních prostorů uložených na uživateli.

Více času na práci, která vás baví
Copyright 2024 KARAT Software. Všechna práva vyhrazena