Nápoveda
Prejsť

Ako Vám môžeme pomoct?

ALITEO je nástroj, ktorý Vám umožní riadiť v rámci jednej spoločnosti neobmedzene veľa procesov a ich špecifických workflow.
Často hľadané

Užívateľ

Pohľady sú nástroj, ktorým špecifikujeme ďalšie kritériá pre filtrovanie úloh. Na tomto mieste sú uložené pohľady, ktoré si užívateľ vytvoril ako súkromné pre seba.

Spoločnosť

Spoločnosť predstavuje jeden zo základných a najvyšších prvkov aplikácie ALITEO, v ktorom prebieha spolupráca užívateľov spoločnosti a skladá sa z ďalších celkov.

Úlohy

Úlohy sú jednou zo základných stavebných prvkov aplikácie ALITEO. Úlohám nastavujeme ich základné vlastnosti, akými sú dátum splnenia, prioritu či ich delegujeme na iných riešiteľov.

Výkazy

Ide o jednu z ďalších podstatných časti aplikácie ALITEO. Cieľom tejto funkcionality je poskytnúť čo najlepší komfort pri sledovaní pracovného času Jednak pre zadávateľa a jednak pre vedúcich pracovníkov ktorí potrebujú vedieť ako je pracovný čas jednotlivých zamestnancov delený medzi ich pracovné úlohy. Na základe toho potom môže robiť ďalšie rozhodnutia pre posilnenie tímu, rekvalifikácie či iné personálne rozhodnutia.

Projekty

Projekty sú jednou z nosných častí aplikácie ALITEO. Je vytváraný v pracovnom priestore ktorý značne definuje vlastnosti novovytvoreného projektu. Využitie projektu je veľké a záleží len na nastavení a implementácii ako budeme projekt využívať.

Tímy

Ďalšou z veľkých celkov aplikácie ALITEO sú tímy. Na rozdiel od projektov sú tímy vytvárané v spoločnosti a ich použitie je určené hlavne pre riadenie tímu ako skupiny ľudí (napr. oddelení). Tímy neobsahujú projektové úlohy ako to bolo v prípade projektov. Zloženie tohto celku si popíšeme v nasledujúcich kapitolách.

Portfolio

Využite portfólio na definovanie svojich partnerov, odberateľov, zákazníkov či rámcové projekty a prideľte im akýkoľvek projekt zo spoločnosti. Pridajte tak Vaším dátam ďalší rozmer.

Kalendár

Synchronizujte kalendár ALITEO so svojím pracovným kalendárom Exchange a organizujte si tak čas na jednom mieste.

Mentoring

Optimalizujte efektivitu a výkon vašej pracovnej sily s funkciou mentoringu v našej aplikácii. Mentoring je nástroj, ktorý vám umožní monitorovať a spravovať prácu vašich mentorovaných osôb a získať cenné poznatky o výkone a plnení cieľov.

Dashboard

Využívajte dashboardy na rýchly grafický prehľad o aktuálnom dianí vo Vašej spoločnosti, či analyzujte ako sa Vám darilo v minulosti.

Atribúty

Atribúty sú administrátorom definované polia, ktoré sú špecifické pre danú spoločnosť alebo proces. Tento prístup umožňuje široké možnosti prispôsobenia správania sa aplikácie potrebám jeho užívateľom.

Porady

Využite jednu z najprínosnejších funkcionalít aplikácie ALITEO – Porady. Plánujte, pripravujte a veďte poradu bez potreby iných nástrojov.

API

Prepojte aplikáciu ALITEO s ďalšími nástrojmi prostredníctvom REST API a dosiahnite tak funkčné a efektívne prostredie pre Vašu prácu.

První seznámení s ALITEO? Rádi vás provedeme

Efektivizujte čas a prácu, ktorá je potrebná na riadenie Tímu ľudí. Aliteo vám umožňuje zaradiť ľudí do Tímov, sub-tímov ktoré majú svoje porady, dokumenty, riadiace úlohy, chaty.
Začínáme používat ALITEO

Jste připraveni být efektivní?

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme. Nebo nás kontaktujte přímo vy.
Kontaktujte mne
Viac času na prácu, ktorá vás baví
Copyright 2024 KARAT Software. Všetky práva vyhradené