Nápověda
Přejít na aliteo.com
Společnost > Pracovní prostory > Správa pracovního prostoru > Pokročilá nastavení pracovního prostoru

Pokročilá nastavení pracovního prostoru

V pokročilých nastaveních pracovního prostoru najdeme několik oblastí, které opět blíže specifikují nastavení pracovního prostoru.

Uzavření úkolu:

 • interní uživatel může uzavřít úkol - toto pravidlo hovoří o tom, zda může jakýkoli interní uživatel uzavřít úkol
 • externě uživatel může otevřít úkol - toto pravidlo hovoří o tom, zda může jakýkoli externí uživatel uzavřít úkol
 • uzavřít úkol je možné pouze se žádostí uzavření - toto pravidlo definuje, že úkol může uzavřít jen vlastník úkolu, a to na žádost samotného vlastníka či jiného uživatele
  • V případě zapnutí tohoto nastavení je možné nastavit automatické schválení žádosti pokud vlastník nereaguje.

Zrušení úkolu:

 • interní uživatel může zrušit úkol - toto pravidlo hovoří o tom, zda může jakýkoli interní uživatel zrušit úkol
 • externí uživatel může zrušit úkol - toto pravidlo hovoří o tom, že může jakýkoli externí uživatel zrušit úkol
 • zrušit úkol lze pouze s žádostí o zrušení - toto pravidlo definuje že úkol může zrušit jen vlastník, a to na žádost samotného vlastníka či jiného uživatele.
  • Tak jako v případě uzavření tak i v případě zrušení je při tomto nastavení možné zapnout automatické schválení žádosti na zrušení pokud vlastník nereaguje

Úkoly, kterých jsem vlastník

 • toto nastavení zapíná připomenutí vlastníkovi úkolu (formou vyskakujícího dialogového okna), že úkol čeká na uzavření resp. zrušení a právě vlastník má tento stav potvrdit nebo zamítnout
 • toto připomenutí se zapíná zvlášť při:
  • otevření úkolu
  • odeslání komentáře

Spokojenost:

Pracovní prostor zároveň obsahuje možnost zapínat průzkum spokojenosti. Hodnocení lze zapnout při:

 • Uzavření úkolu
  • spokojenost s termínem
  • spokojenost s kvalitou řešení
 • Zrušení úkolu
  • spokojenost s termínem
  • spokojenost s kvalitou řešení

V případě aktivace alespoň jednoho hodnocení je možné dodatečně:

 • umožnit zadat vyjádření k hodnocení – hodnotitel může kromě výběru hodnocení zadat slovní popis hodnocení
 • vybrat formát hodnocení – hodnocení hvězdami nebo emotikony

Dalšími možnostmi nastavení pracovního prostoru jsou:

 • Nelze uzavřít hlavní úkol, dokud nejsou uzavřeny všechny dílčí úkoly – v případě tohoto nastavení je pro uzavření úkolu podmínka uzavření všech jejích dílčích úkolů.
 • Termín dílčího úkolu nemůže přesáhnout termín hlavního úkolu – toto nastavení zabraňuje tomu, aby termín splnění dílčího úkolu nemohl přesáhnout termín hlavního úkolu.
 • Externí uživatel může znovu otevřít úlohu – dovoluje externímu uživateli, vlastníkovi znovu otevřít již uzavřenou úlohu – přibude tlačítko v dané úloze.
 • Postupné řešení etap - tímto nastavením zakazujeme přeskakování etapy řešení úkolu
 • Je možné přidávat úkoly - pravidlo použijeme v případě že chceme hromadně zakázat přidávání dalších úkolů do jakéhokoli projektu v daném pracovním prostoru.
 • Je možné přidávat projekty - pravidlo použijeme v případě, že chceme hromadně zakázat přidávání dalších projektů do daného pracovního prostoru.
 • Lze rušit přílohy projektových úkolů – toto nastavení zpřístupní možnost rušit resp. smazat přílohy projektových úkolů).
 • Je možné vykazovat práci na uzavřené/ zrušené úkoly - tímto pravidlem nastavujeme zda lze vykazovat práci, resp. vytvářet výkazy práce na úkoly které byly uzavřeny nebo zrušeny.
 • Automaticky navrhnout k uzavření pokud je úkol ve stavu „Čeká na reakci vlastníka a vlastník nereaguje" - toto pravidlo použijeme v případě že chceme automaticky uzavírat úkol nebo žádat o její uzavření v případě že úkol je ve stavu „Čekat na reakci vlastníka“ více než definovanou dobu
 • Automaticky archivovat po uzavření nebo zrušení - toto nastavení použijeme v případě že chceme po uzavření nebo zrušení úkolu automaticky provést její archivaci. Archivací úkolů zároveň uvolňujeme kapacitu aktivních úkolů zakoupeném tarifu.

Posledním nastavením v pracovním prostoru je možnost vybrat výchozí hodnoty pro členy které budeme přidávat do projektů patřících daného pracovního prostoru. Tímto nastavením říkáme, zda má mít každý nový přidaný člen projektu právo:

 • řídící tým
 • může přidávat pracovní skupiny
  Související témata
  Byly pro vás tyto informace užitečné?

  Nemůžete najít, co jste hledali? Kontaktujte nás

  1070
  Související témata
  Více času na práci, která vás baví
  Copyright 2024 KARAT Software. Všechna práva vyhrazena