Nápověda
Přejít na aliteo.com
Společnost > Pracovní prostory > Správa pracovního prostoru > Nastavení práv pracovního prostoru

Nastavení práv pracovního prostoru

Administrátoři pracovního prostoru

Uživatel s právem administrátor pracovního prostoru:

 • má právo nastavovat pracovní prostor
 • není zároveň supervizor, to znamená, že nevidí obsah daného pracovního prostoru, jak to vidí supervizor
 • vidí při názvu společnosti, v menu uživatele ikonu ozubeného kolečka, které je tlačítkem pro vstup do nastavení pracovního prostoru

Přidání uživatele jako administrátora prac. prostoru provedeme pouhým kliknutím bílý pás obsahující tlačítko „Upravit“. Po jeho stisku se dostaneme do menu uživatelů, u kterých kliknutí přidá daného uživatele mezi administrátora prac. prostoru.

Administrátorem pracovního prostoru může být pouze interní uživatel společnosti a toto právo je hierarchické a tedy administrátor prac. prostoru, je automaticky i administrátorem všech projektů v něm, na které má právo.

Supervizoři pracovního prostoru

Přidání uživatele jako supervizora pracovního prostoru provedeme pouhým kliknutím bílý pás obsahující tlačítko „Upravit“. Po jeho stisku se dostaneme do menu uživatelů, u kterých kliknutí přidá daného uživatele (platí pouze pro interní uživatele společnosti) mezi supervizory prac. prostoru.

Po jeho přidání, kliknutím na přidaného supervizora můžeme blíže definovat typ supervizora:

 • Supervizor projektových úkolů - toto právo umožňuje uživateli vidět všechna data (projekty, týmy, úkoly) bez ohledu na sledujících úkolů či členství v projektu. Toto právo je hierarchické a tedy supervizor prac. prostoru, je automaticky také supervizorem všech projektů v něm. K dispozici jsou 2 možnosti nastavení tohoto práva:
  • Oprávnění pouze čtení - uživatel má právo vidět všechny projekty a úkoly v daném pracovním prostoru, ale nemá možnost provádět změny v těchto úkolech a projektech, na které má právo jen skrze toto právo
  • Oprávnění zápis a čtení - uživatel má právo čtení i úprav v úkolech i projektech, na které má právo skrze toto právo
 • Supervizor nástrojů řízení - supervizor nástrojů řízení má právo na řídící úkoly, porady a dokumenty všech projektů v pracovním prostoru bez ohledu na členství v projektech. Toto právo je hierarchické a tedy supervízor prac. prostoru, je automaticky také supervizorem všech projektů v nich.

Datum zahájení

Tímto nastavením určujeme, kdo má právo změnit Datum zahájení úkolu:

 • Kdokoli ho může změnit – jakýkoli uživatel, který má právo na datum zahájení (vidí jí), může tento datum změnit
 • Pouze vlastník jej může změnit – pouze vlastník úlohy, který má právo na datum zahájení (vidí jej), může toto datum změnit

Datum splnění

Tímto nastavením určujeme, kdo má právo změnit Datum splnění úkolu:

 • Kdokoli ho může změnit - jakýkoli uživatel, který má právo na datum splnění (vidí jej), může toto datum změnit
 • Pouze vlastník jej může změnit - pouze vlastník úkolu, který má právo na datum splnění (vidí jej), může toto datum změnit
 • Kdokoli může navrhnout jiný termín ke schválení vlastníkovi – jakýkoli uživatel, který má právo na datum splnění (vidí ho), může navrhnout změnu tohoto data, kterou musí potvrdit vlastník úkolu. Vlastník úlohy dostává o této žádosti upozornění.

Nový úkol- datum splnění je povinen údaj při vytváření úkolu.

Zapnutím tohoto nastavení se datum splnění stane povinným a bez jeho vyplnění nebude možné vytvořit úkol.

Externí uživatelé

V pracovním prostoru můžeme zároveň detailněji definovat práva na informace projektového úkolu pro externího uživatele. Tato nastavení tedy ovlivňují, co externí uživatel může, v roli patřící do projektu v tomto pracovním prostoru, vidět či upravovat. Jedná se o následující nastavení:

 • Název úkolu - toto právo říká, zda externí uživatel může upravovat název projektového úkolu
 • Popis úkolu - toto právo říká, zda externí uživatel může upravovat popis projektového úkolu
 • Prioritu - toto právo říká, zda externí uživatel může vidět nebo i upravovat prioritu projektového úkolu
 • Datum zahájení a splnění - toto právo říká, zda externí uživatel může vidět nebo i upravovat datum zahájení a splnění projektového úkolu. Toto nastavení podléhá nastavení uvedenému v předchozí kapitole „Datum zahájení a splnění“
 • Řešitel - toto právo hovoří o tom, zda externí uživatel vidí v roli, kdo je řešitelem projektového úkolu
 • Stav řešení - toto právo hovoří o tom, zda externí uživatel vidí v jaké etapě řešení se projektový úkol nachází
 • Plánovaný a odvedený čas - toto právo hovoří o tom, zda externí uživatel vidí jaký je plánovaný a reálně odvedený čas projektového úkolu
  Související témata
  Byly pro vás tyto informace užitečné?

  Nemůžete najít, co jste hledali? Kontaktujte nás

  1069
  Související témata
  Více času na práci, která vás baví
  Copyright 2024 KARAT Software. Všechna práva vyhrazena