Nápověda
Přejít na aliteo.com
Týmy > O týmu > Nastavení týmu > Členové týmu

Členové týmu

Členové týmu jsou uživatelé společnosti, kteří jsou spojeni do nějakého logického celku například oddělení. Členy týmu je třeba přidat tak, že si je v tomto menu vyhledáme a kliknutím označíme. Pro vyhledávání uživatelů můžeme využít menu v horní části obrazovky, které nám umožní rychleji vyhledat jistou skupinu uživatelů a tedy i konkrétního uživatele, kterého chceme do vytvořeného týmu zařadit.

Do týmu lze přidávat i celé uživatelské skupiny, které jsou definovány v nastaveních společnosti. V případě, že taková skupina je členem týmu případně více týmů, nového člena stačí přidat do takové uživatelské skupiny a takto automaticky získá právo člena všech týmů, ve kterých je uživatelská skupina členem.

Rozlišujeme 2 typy členů týmu:

 • Interní člen - jde o uživatele který musí být interním členem společnosti a tudíž je nutné mít pro tohoto člena licenci (odkaz na interního člena ve společnosti). Člen týmu může mít následující práva:
  • Administrátor - tento člen má dostupné možnosti nastavení týmu (na rozdíl od supervizora nemá právo na všechna data projektu)
  • řídící tým - uživatel má dostupné všechny nástroje pro řízení týmu a jimi jsou:
   • úkoly k reakci
   • řídící úkoly
   • Porady
  • Může přidat pracovní skupinu - uživateli je povoleno přidávat pracovní skupiny v rámci týmu
 • Externí člen - jedná se o uživatele který musí být 1 z následujících uživatelů ve společnosti:
  • externí uživatel
  • externí uživatel z licencováním

Externí člen týmu může mít kromě práva administrátora stejná práva jako interní člen, avšak vztahují se pouze na data která mají nastavené soukromí veřejná:

 • řídící tým - uživatel má dostupné nástroje pro řízení týmu (podobně jako interní člen), ale obsah se řídí soukromým, to znamená že má právo vidět pouze objekty s veřejným soukromím
 • může přidat pracovní skupinu - uživatel může přidávat pracovní skupiny v rámci týmu

Uživatelská skupina v případě že je členem týmu uživatelská skupina jde o takzvanou výjimku, ve které nedefinujeme typ člena projektu, ale je přebírán z typu uživatele ve společnosti a podle toho se i vyhodnocují práva. Zároveň jí není možné přiřadit právo administrátor.

Související témata
Byly pro vás tyto informace užitečné?

Nemůžete najít, co jste hledali? Kontaktujte nás

955
Související témata
Více času na práci, která vás baví
Copyright 2024 KARAT Software. Všechna práva vyhrazena