Nápověda
Přejít na aliteo.com
Projekty > O projektu > Nastavení projektu > Členové projektu

Členové projektu

Členové projektu jsou uživatelé společnosti, kteří se nějakým způsobem podílejí na projektu. Členy projektu je třeba přidat tak, že si je v tomto menu vyhledáme a označíme. K vyhledávání uživatelů můžeme využít nabídky v horní části obrazovky, která nám umožní rychleji vyhledat jistou skupinu uživatelů nebo konkrétního uživatele, kterého chceme do projektu přidat.

Do projektu lze přidávat i celé uživatelské skupiny, které jsou definovány v nastaveních společnosti. V případě, že taková skupina je členem projektu případně více projektů, nového člena stačí přidat do takové skupiny a takto automaticky získá právo člena všech projektů, ve kterých je uživatelská skupina členem.

V této záložce přidáváme uživatele společnosti mezi členy projektu a nastavujeme jim různá oprávnění.

Typy členů:

 • Interní - jde o placeného uživatele (na společnosti je typ interní nebo externí s licencováním), který vidí interní i veřejné evidence, resp. objekty (úkoly, komentáře, to-do atd.) s nastaveným soukromím “interní” a “veřejné”.
 • Externí - jedná se o uživatele, který má k dispozici pouze objekty (úkoly, komentáře atd.) s veřejným soukromím. Aby mohl být člen projektu externím, musí mít v rámci společnosti nastaven typ uživatele na Externí (nezávisle na volbě „Licencován jako interní“).

Práva členů projektu:

 • Administrátor projektu - uživatel má dostupné nejvyšší právo nastavení v rámci projektu. Uživatel to pozná tak, že v záhlaví detailu projektu vidí v pravém horním rohu ikonu ozubeného kolečka s názvem „Nastavení“. Toto právo je možné pouze pro interního člena projektu.
 • Supervizor projektových úkolů - toto právo umožňuje uživateli vidět všechny projektové úkoly bez ohledu na sledujících úkolů, ale s ohledem na typ uživatele (interní/externí). K dispozici jsou 2 možnosti nastavení tohoto práva:
  • Oprávnění pouze čtení - uživatel nemá možnost provádět změny v úkolech, na které má právo jen skrze toto právo
  • Oprávnění zápis a čtení - uživatel má právo čtení i úprav v úkolech, na které má právo skrze toto právo
 • Supervizor nástrojů řízení - supervizor nástrojů řízení má právo na všechny řídící úkoly, porady a dokumenty projektu
 • Řídící tým - uživatel má dostupné nástroje pro řízení týmu (podobně jako interní), ale obsah se řídí soukromím to znamená, že má právo vidět pouze veřejné objekty.
 • Může přidat pracovní skupiny - uživatel může přidávat pracovní skupiny v rámci projektu

Práva externího člena projektu jsou závislá i na nastaveních v pracovním prostoru, kde lze úzce specifikovat která data jsou pro externího uživatele dostupná ke čtení, úpravám nebo která nejsou dostupná externímu uživateli vůbec.

Uživatelská skupina - v případě že je členem projektu uživatelská skupina jde o výjimku, ve které nedefinujeme typ člena projektu, ale je přebírán z typu uživatele ve společnosti a podle toho se vyhodnocují i práva.

Související témata
Byly pro vás tyto informace užitečné?

Nemůžete najít, co jste hledali? Kontaktujte nás

1001
Související témata
Více času na práci, která vás baví
Copyright 2024 KARAT Software. Všechna práva vyhrazena