Nápověda
Přejít na aliteo.com

Od verze 23.3 umožňuje aplikace ALITEO také neregistrovaným tzv; anonymním uživatelům přístup k případům zadaným prostřednictvím e-mailu do stávajícího projektu. Nemusí tedy své případy obsluhovat pouze přes e-mail, ale mohou si všechny své úkoly (jejichž vlastníkem) podívat na tzv. portálu.

Do portálu se anonymní uživatel dostane z e-mailu, který obsahuje upozornění aplikace ALITEO kliknutím na tlačítko „Zobrazit úkol“. Portál se otevírá ve webovém prohlížeči, kde je prostředí viditelně jednodušší oproti rozhraní přímo v aplikaci ALITEO.

Obrazovka obsahuje

Po registraci v aplikaci ALITEO je uživateli automaticky aktivován tarif Basic, který je zdarma. V případě navýšení si licenci může vybrat v tomto menu stisknutím tlačítka Vybrat licenci.

Pokud již je aktivována nějaká licence, tak ji lze změnit v menu existující licence přes tlačítko „Správa licence“ a výběrem z možností:

Po stisku tlačítka je k dispozici na výběr několik tarifů. V pravém horním rohu je pole pro vyplnění počtu uživatelů a v záhlaví lze přepnout platbu za licenci mezi roční a měsíční.

Jinak v této části najdeme:

Licenci v ALITEO popisuje vybraný tarif, který jednak určuje cenu uživatele (interního, případně externího s licencováním – viz kapitolu o uživatelích společnosti) a jednak limity, které daná společnost má. Aktuální cena a limity jsou uvedeny na stránkách Ceník - ALITEO.com. Tarif primárně definuje následující limity:

Podle práv přihlášeného uživatele a nastavení pohledu a klientského filtru v levém panelu vidíme ve středu obrazovky všechna odpovídající portfolia.

V záhlaví této obrazovky je umístěno tlačítko pro přidání nového portfolia. Po jeho stisknutí je třeba vybrat:

Portfolia se zobrazují tradičně formou karet, na kterých se nachází několik údajů:

Každé dostupné portfolio lze označit za oblíbené zapnutím hvězdičky na pravé straně karty.

Levý panel v evidenci portfolio slouží k bližšímu filtrování portfolií zobrazených ve střední části obrazovky.

Skládá se ze dvou částí:

Serverový pohled

Tento nástroj nabízí 2 základní pohledy

Zároveň lze definovat vlastní pohled pomocí tlačítka „Nový pohled, kde lze definovat podmínky, které nám vyhovují pro filtrování portfolií. Pohled lze uložit jako pohled:

Klientský filtr

Klientský filtr je oddělen šedou čarou v levém panelu, který je generován z načtených portfolií. Tímto filtrem můžeme následně dodatečně filtrovat již načtená portfolia dle potřeby. Nastavení klientského filtru se nijak neukládá.

V horní liště detailu portfolia se nacházejí další možnosti

Podobně jako jiné objekty, i data portfolia se člení do několika oblastí, které zastřešují následující záložky:

Některé záložky obsahují také levý panel, který slouží k filtraci objektů dané záložky. Jedná se primárně o Projekty a Projektové úkoly, které tento nástroj vyžadují.

V detailu portfolia se nachází několik důležitých informací, mezi které patří:

Do menu uživatele se dostaneme kliknutím na avatara a jméno uživatele v pravém horním rohu aplikace ALITEO. Po kliknutí se rozbalí menu, ve kterém se nachází několik funkcionalit.

Aktivní společnosti

Jedná se o seznam společností, kterých je uživatel členem. U každého názvu společnosti se nacházejí tři ovládací prvky:

V této části můžeme přidávat další společnosti, pro které platí zvláště licencování.

Archivované společnosti

Vzhledem k tomu, že společnost lze také archivovat, v tomto menu lze zobrazovat archivované společnosti.

Zobrazovaný stav

Jedná se o prostor, kde si uživatel může nastavit svůj stav, kterým vystupuje pro ostatní uživatele aplikace. Je možné nastavovat stav jeden pro všechny společnosti nebo nastavit pro každou společnost stav zvlášť. Odlišujeme tyto stavy:

Moje nastavení

Jedná se o personální nastavení uživatele, kterým se věnuje zvlášť kapitola „Nastavení uživatele“.

V rámci této záložky najdeme po vytvoření společnosti předdefinované typy portfolií (Odběratel, Dodavatel, Partner, Rámcový projekt). Tento seznam lze upravovat a rozšiřovat o námi definované typy, které potřebujeme pro naše použití. Typy portfolií pak přiřazujeme stávajícím nebo novým portfoliím.

Nový typ portfolia přidáme stisknutím tlačítka „Nový typ portfolia“ a zadáním jeho názvu a jeho editaci provedeme kliknutím na kartu s názvem typu portfolia. Více informací najdeme v kapitole „Portfolio“.

Více času na práci, která vás baví
Copyright 2024 KARAT Software. Všechna práva vyhrazena