Nápověda
Přejít na aliteo.com
Portfolio > Detail portfolia > Záhlaví portfolia > Záložky portfolia

Záložky portfolia

Podobně jako jiné objekty, i data portfolia se člení do několika oblastí, které zastřešují následující záložky:

  • Projekty – v této záložce máme dostupné všechny připojené projekty k danému portfoliu. Projekty přidáváme pomocí dostupného tlačítka a vyhledáním daného projektu
  • Projektové úkoly – zde máme dostupné projektové úkoly všech připojených projektů
  • Kontakty – prostor pro ukládání potřebných kontaktů pro dané portfolio
  • Dashboard – podobně jako dashboardy na jiném místě i zde lze vytvářet grafické pohledy na potřebná data skrze dané portfolio
  • Členové – členové portfolia mají právo dané portfolio vidět a je možné ho spravovat pro ty členy, kteří mají aktivní právo Administrátor
  • Aktivity – na tomto místě se sdružují podstatné změny daného portfolia

Některé záložky obsahují také levý panel, který slouží k filtraci objektů dané záložky. Jedná se primárně o Projekty a Projektové úkoly, které tento nástroj vyžadují.

Související témata
Byly pro vás tyto informace užitečné?

Nemůžete najít, co jste hledali? Kontaktujte nás

867
Související témata
Více času na práci, která vás baví
Copyright 2024 KARAT Software. Všechna práva vyhrazena