Nápověda
Přejít na aliteo.com
Výkazy > Detail výkazu práce > Obsah detailu výkazu práce > Základní informace a obsah výkazu práce

Základní informace a obsah výkazu práce

Záhlaví

Základní informace k výkazu práce najdeme v záhlaví stránky detailu výkazu práce. Obsahuje následující části:

 • ID výkazu práce - unikátní číslo identifikující výkaz práce v rámci společnosti
 • Navigace - informace o tom k čemu výkaz práce patří (společnost, pracovní prostor, projekt nebo tým, projektový nebo řídící úkol)
 • Název výkazu práce
 • Možnosti – nacházejí se v pravé části záhlaví pod ikonou tří teček a nabízejí tyto možnosti:
  • Vytvořit kopii – pomocí této funkce lze vytvořit kopii výkazu práce
  • Odstranit výkaz práce lze odstranit (dostupné pouze pro vlastníka výkazu práce)

Levý panel

Typický levý panel obsahuje ve výkazech práce následující informace:

 • atributy výkazu práce (kapitola atributů - výkazy práce)
 • datum vytvoření výkazu práce
 • vlastník výkazu práce
 • tlačítka pro nastavení stavu verifikace výkazu práce (je dostupné pouze uživatelům s oprávněním verifikace výkazů práce jiného uživatele)
  • Verifikovat – výkaz práce byl verifikován
  • Zamítnout – výkaz práce byl zamítnut
  • Zrušit verifikaci – zruší stav Verifikováno nebo Zamítnuto
 • Měnit stav verifikace výkazu práce může:
  • supervizor daného uživatele
  • vlastník projektu (případě projektových úkolů)

Obsah výkazu práce

V této části vidíme samotná data výkazu práce, který zahrnují:

 • Název výkazu práce
 • Popis výkazu práce
 • Datum - jde o den, na který se výkaz práce vztahuje
 • Od-do -můžeme zadávat začátek a konec výkazu práce a v tomto případě se nám další pole "odvedené" vypočítá podle těchto zadaných časů
 • Uvedené - jde o časový interval který se vypočítává buď z hodnot “od-do" nebo jej můžeme vypsat ručně. V případě, že existuje hodnota “od-do”, lze hodnotu “odvedeno” změnit a v tomto případě se hodnota “odvedeno” neshoduje s výpočtem „od-do“.
 • Odkaz na úkol na který výkaz práce vztahuje - týká se pouze výkazů práce na projektový úkol a řídící úkol (nevztahuje se na ostatní výkazy práce)
 • Aktivity - chronologicky přehled o změnách tohoto výkazu práce
Související témata
Byly pro vás tyto informace užitečné?

Nemůžete najít, co jste hledali? Kontaktujte nás

1042
Související témata
Více času na práci, která vás baví
Copyright 2024 KARAT Software. Všechna práva vyhrazena