Nápověda
Přejít na aliteo.com
Úkoly > Evidence Úkoly > Levý panel > Pohledy (filtr) evidence úkolů

Pohledy (filtr) evidence úkolů

Levý panel slouží primárně pro jakési nastavení podle kterého se následně budou úkoly zobrazovat v prostoru ve středu obrazovky.

součástí levého panelu evidence úkolů jsou takzvané pohledy, pro jiné známé jako filtry. v horní části si zapínáme 3 předdefinované filtry a to jsou:

 • K reakci - úkoly na které má přihlášený uživatel reagovat. úkoly na reakci mohou vznikat v několika případech:
  • uživatel je vlastník úkolu, není definován řešitel a zároveň se úkol nenachází ve stavech na reakci projektu nebo týmu, pozastaven, uzavřen, zrušen
  • uživatel je vlastníkem úkolu a úkol je ve stavu čeká na reakci vlastníka
  • uživatel je řešitelem úkolu a úkol se nachází ve stavu řešení nebo v některé z etap řešení
  • uživatel je součástí řešitelské skupiny, která je řešitelem úkolu a úkol se nachází ve stavu řešení nebo v některé z etap řešení
 • Řeším - Přihlášený uživatel je řešitelem úkolu a nezáleží na jejím stavu
 • Vlastním - Online uživatel je vlastníkem úkolu a nezáleží na jejím stavu

Dále pod před definovanými pohledy najdeme prostor, kde se ukládají uložené pohledy. Pohledy mohou být uloženy na uživateli (kategorie moje) a na společnosti. v rámci kategorie společnosti se dále pohledy rozdělují podle jednotlivých společností ve kterých byly uloženy.

Nový pohled

Nový pohled vytváříme kliknutím na tlačítko pro nový pohled. Po kliknutí pokračujeme v nastavení pohledu pomocí zobrazeného dialogového okna ve kterém nastavujeme následující parametry?

 • Společnost - definujeme společnost (případně všechny společnosti) Nad kterými bude pohled definován. v případě možnosti všechny společnosti budou ostatní parametry nabízet jen ta data, která jsou pro všechny společnosti stejná - jde o standardní data aplikace.
 • Výchozí pohled - Byly vybrány úkoly z těchto podmnožin (všechny, na reakci, řeším, vlastním)
 • Oblast úkolů - Budou vybrány úkoly podle oblasti, buď všechny nebo jen řídící nebo jen projektové. V případě projektových úkolů definujeme pracovní prostor ze kterého úkoly chceme filtrovat.
 • Obsahuje štítky - budou vybrány úkoly které obsahují alespoň jeden z vybraných štítků
 • Neobsahuje štítky - budou vybrány úkoly které neobsahují ani jeden ze štítků
 • Název úkolu - budou vybrány úkoly které obsahují zadaný řetězec
 • Stav řešení - definujeme stavy, které nás při výběru úkolů zajímají
 • Řešitel - tato možnost se zobrazí pouze v případě filtrování úkolů v konkrétní společnosti
 • Vlastník - tato možnost se zobrazí pouze v případě filtrování úkolů v konkrétní společnosti
 • Sledující - tato možnost se zobrazí pouze v případě filtrování úkolů v konkrétní společnosti
 • Přílohy
 • Komentáře
 • Podmínky - v pohledu dokážeme definovat různé vztahy podmínek, které blíže specifikují pohled. Při vytváření podmínky vybíráme z dostupných dat v menu nové podmínky. Menu podmínky v sobě zahrnuje jednak standardní data úkolu, která jsou dostupná vždy a jednak data která souvisí s nastavením pracovního prostoru (tato data jsou přístupná pouze v případě filtrování projektových úkolů respektive po vybrání konkrétního pracovního prostoru). Podmínek je možné definovat více a lze mezi nimi určit logický vztah SOUČASNĚ nebo NEBO
 • Další možnosti - mezi další možnosti patří doplňkové nastavení:
  • včetně řešitelských skupin - pohled zobrazí i úkoly jejichž řešitelem jsou řešitelské skupiny
  • včetně archivovaných - pohled zobrazí i úkoly které jsou ve stavu “archivovány”

Po definování pohledu stiskneme tlačítko ”aplikovat pohled”. Aplikovaný pohled se nám zobrazí v levém panelu v horní části. V případě, že nám výsledky vyhovují, můžeme tento pohled uložit tlačítkem „uložit pohled“.

Na základě oprávnění a definic pohledu můžeme pohled uložit jako:

 • můj pohled - tento pohled je dostupný pouze uživateli, který jej vytvořil
 • pohled společnosti - pouze interní uživatelé - tento pohled je dostupný pouze interním uživatelům společnosti. Tento pohled může ukládat na společnost pouze administrátor společnosti.
 • pohled společnosti - interní a externí uživatelé - pohled je dostupný jak interním tak externím uživatelům společnosti. Tento pohled může ukládat na společnost pouze administrátor společnosti.

Zadáme název pohledu a pohled uložíme tlačítkem “Uložit pohled”.

Pohled se automaticky vybere jako aktivovaný a zrušit jej můžeme prostřednictvím ikony “x” v pravém horním rohu šedého okna v levém panelu nahoře.

jednotlivé pohledy si můžeme označit jako oblíbené zakliknutím hvězdičky vedle jména pohledu. v případě, že v dané kategorii existuje alespoň 1 oblíbený pohled, bude se zapínat filtr oblíbené - ikona hvězdičky při názvu kategorie.

Jednotlivé pohledy lze upravovat či mazat v nastaveních společnosti (v případě pohledů uložených na společnosti) nebo v nastaveních uživatele (v případě pohledů uložených na uživateli).

Související témata
Byly pro vás tyto informace užitečné?

Nemůžete najít, co jste hledali? Kontaktujte nás

1043
Související témata
Více času na práci, která vás baví
Copyright 2024 KARAT Software. Všechna práva vyhrazena