Nápověda
Přejít na aliteo.com
Výkazy > Evidence Výkazy práce > Levý panel > Pohledy a klientský filtr výkazů práce

Pohledy a klientský filtr výkazů práce

Pohledy (pro někoho známé pod názvem filtry) jsou uživatelem definovaná nastavení, která blíže specifikují, jaké výkazy práce chce uživatel zobrazit.

V horní části se nacházejí předdefinované pohledy a pod nimi jsou pohledy definované uživatelem.

Mezi předdefinovanými pohledy jsou ty, které jsou vázány na přihlášeného uživatele a období, do kterého patří jeho výkazy práce (datum výkazu práce, ne datum vytvoření):

 • Moje dnešní – výkazy práce přihlášeného uživatele, které patří dnešnímu dni
 • Moje včerejší - výkazy práce přihlášeného uživatele, které patří včerejšímu dni
 • Mé tento týden – výkazy práce přihlášeného uživatele, které patří dnem aktuálního týdne (Pondělí – Neděle)
 • Moje minulý týden – výkazy práce přihlášeného uživatele, které patří dnem předchozího týdne (Pondělí – Neděle)
 • Můj tento měsíc – výkazy práce přihlášeného uživatele, které patří dnem aktuálního měsíce (1. až poslední den)
 • Moje minulý měsíc – výkazy práce přihlášeného uživatele, které patří dnem předchozího měsíce (1. až poslední den)

Uživatelem definované pohledy dělíme do 2 hlavních kategorií:

 • Moje - jde o uživatelem definované pohledy, které vidí pouze on sám
 • Společnost -jde o uživatelem, administrátorem společnosti definované pohledy, které jsou uloženy ve společnosti a podle nastavení je vidí i ostatní členové společnosti. Na společnosti lze uložit následující typy pohledů:
  • pouze interní uživatelé - tento pohled se zobrazuje pouze interním uživatelům společnosti

interní a externí uživatelé - tento pohled se zobrazuje jak interním tak externím uživatelům společnosti

Nový pohled vytváříme stisknutím tlačítka “Nový pohled”. V zobrazeném dialogovém okně následně upravujeme nastavení pohledu máme dostupné následující možnosti:

 • Společnost - definujeme společnost, pro kterou výkazy chceme zobrazovat. Je dostupná i možnost všech společností, avšak to způsobí omezení nabídky pro další nastavení. Logicky jsou dostupné jen ty možnosti, které jsou dostupné ve všech společnostech (standardní data).
 • Oblast úkolů - definujeme o jaké typ výkazů práce máme zájem:
  • Všechny
  • Řídicí - jde o výkazy práce vytvořené nad řídícím úkolem, projektem, týmem a společností
  • Projektové - jde o výkazy práce vytvořené nad projektovým úkolem. U tohoto typu výkazů práce můžeme následně vybrat z dostupných pracovních prostor.
 • Název výkazu práce - zde můžeme zadat řetězec, který se bude vyhledávat v názvu výkazu práce
 • Vlastník (dostupný v případě výběru konkrétní společnosti) - budou filtrovány výkazy práce, jejichž vlastníkem jsem já nebo konkrétní vybraný uživatel
 • Podmínky - můžeme vytvářet kombinaci více podmínek, které blíže specifikují konkrétní výkazy práce. K dispozici jsou jak standardní data pro výkazy práce tak i data specifická pro společnost nebo pracovní prostor.
 • Období - jde o časový úsek do kterého spadá datum výkazu práce, tedy den na které se výkaz práce vztahuje. POZOR: nejde o datum vytvoření výkazu práce.

Po nastavení pohledu v dialogovém okně stiskneme tlačítko „aplikovat pohled“. Aplikovaný pohled se zjeví v horní části levého panelu v černém okénku. Po kontrole dat, tedy seznamu výkazů práce, na základě aplikovaného pohledu můžeme tento pohled ještě upravovat nebo jej případně uložit. Pohled uložíme stisknutím tlačítka “uložit pohled” a v následujícím dialogovém okně vybereme jeden z typů pohledů – moje, pouze interní uživatele společnosti, interní a externí uživatelé společnosti (vysvětleno v článku výše).

Po uložení pohledu je tento pohled dostupný v seznamu všech pohledů podle kategorie. Jednotlivé pohledy lze označit jako oblíbené (ikona hvězdičky), tím si upravovat seznam pohledů, o které má uživatel zájem. Pokud existuje alespoň 1 pohled označený jako oblíbený, pak se automaticky zapíná volba na oblíbené pohledy – ikona hvězdičky dané kategorie.

Klientský filtr

Klientský filtr je oddělen šedou čarou a jedná se o generovaný filtr, tedy filtr vycházející z načtených dat pohledu. Nastavení klientského filtru se nijak neukládá a slouží k dodatečné redukci výsledků pohledu.

Související témata
Byly pro vás tyto informace užitečné?

Nemůžete najít, co jste hledali? Kontaktujte nás

1032
Související témata
Více času na práci, která vás baví
Copyright 2024 KARAT Software. Všechna práva vyhrazena