Nápověda
Přejít na aliteo.com
Úkoly > Detail úkolu > Levý panel > Obsah levého panelu úkolu

Obsah levého panelu úkolu

Levý panel v detailu úlohy obsahuje řadu informací, které slouží prioritně k řízení daného úkolu. Uživatelé s různými právy mohou vidět obsah tohoto panelu rozdílně. Obsahuje následující údaje:

 • Hodnocení spokojenosti (viditelné v uzavřeném úkolu, kde je požadováno hodnocení), které podle nastavení v prac. prostoru obsahuje:
  • Hodnotitel – uživatel, který hodnocení provedl
  • Hodnocení spokojenosti s termínem (řešení)
  • Hodnocení spokojenosti s kvalitu (řešení)
  • Komentář hodnocení spokojenosti – hodnotitel může slovně okomentovat spokojenost s řešením úkolu
 • Řešitelé - řešitelem úkolu je uživatel nebo řešitelská skupina která je v daném čase zodpovědná za vyřešení úkolu. Řešitelem úkolu může být pouze interní uživatel společnosti nebo externí uživatel společnosti s licencováním a nastavením v projektu jako interní člen. Externí člen může být vlastníkem pouze řídícího úkolu.
 • Response time, repair time - tyto údaje jsou dostupné v případě že se používá v projektu SLA a jde o projektovou roli. tomto místě je definován časový údaj, který říká kdy má být daná charakteristika SLA (response, repair) ukončena
 • Atributy projektu - v tomto poli zobrazujeme všechny atributy projektu, které mají ve svých vlastnostech nastavenou možnost „zobrazit v detailu úkolu“
 • Štítky - na tomto místě se nacházejí nastavené štítky.
 • Popis - jde o vlastní popis úkolu, který je třeba vyřešit. V případě, že je popis rozsáhlý, je v popisu dostupná možnost „Rozbalit“, která dovoluje zobrazit celý popis úkolu. Pokud by ani ten nestačil, případně je pro uživatele obtížné to číst v tomto formátu, může využít tlačítka „Celá obrazovka“, která zobrazí popis v okně téměř na celé obrazovce.
 • Atributy úkolu - jde o projektové atributy, které jsou definovány v pracovním prostoru
 • Datum zahájení - volitelné datum zahájení řešení úkolu
 • Datum splnění - volitelné datum kdy by měl být úkol vyřešen
 • Vytvořeno - datum a čas kdy byl úkol vytvořen
 • Priorita - definujeme 5 úrovní priorit úkolu
 • Stav řešení - je zde zobrazena buď etapa řešení nebo stav úkolu
 • Soukromí - jde o soukromí úkolu
 • Vlastník - jde o toho uživatele, který úlohu vytvořil. Vlastníka lze změnit za jiného uživatele či člena projektu. vlastníkem úkolu může být i externí uživatel a tedy uživatel za kterého se licence neplatí.
 • Sledující úkolu - jde o uživatele kteří mají na úkol právo. Do sledujících se uživatelé přidávají automaticky ti, kteří byli alespoň jednou vlastníkem, řešitelem nebo jsou účastníky řešitelské skupiny která byla alespoň jednou řešitelem úkolu. Sledující je možné manuálně přidávat nebo odebírat. V sledujících se neuvádějí uživatelé, kteří mají právo supervizora (projektu, prac. prostoru, společnosti) i když na roli mají právo. U jména sledujícího se může nacházet ikona zvonku, která informuje o tom, že daný uživatel má v úkolu zapnutá podrobná upozornění.
 • Čas - můžeme definovat plánovaný čas na úkol. Následně při vykazování práce formou přidávání výkazů práce v daném úkolu můžeme porovnávat plánovaný čas versus odvedený čas a tak mít přehled zda byl náš plán dostatečně přesný.
 • Způsob vzniku - úkol v aplikaci ALITEO může vznikat několika způsoby, které jsou uvedeny právě v tomto poli. Jedná se o následující možnosti:
  • ALITEO - úkol byl vytvořen v rámci aplikace
  • API - úkol byl vytvořen v rámci API
  • E-mail - úkol byl vytvořen prostřednictvím e-mailu účastníkům společnosti
  • Anonymní e-mail - úkol byl vytvořen prostřednictvím e-mailu, který nepatří žádnému účastníkovi společnosti
  • Synchronizace - úkol byl vytvořen prostřednictvím synchronizace (modul AOC)
Související témata
Byly pro vás tyto informace užitečné?

Nemůžete najít, co jste hledali? Kontaktujte nás

1047
Související témata
Více času na práci, která vás baví
Copyright 2024 KARAT Software. Všechna práva vyhrazena