Nápověda
Přejít na aliteo.com
Dashboard > O dashboardu > Widgety > Nastavení widgetu

Nastavení widgetu

Do nastavení widgetu se dostaneme bezprostředně při přidávání jednoho widgetu nebo kliknutím na možnost „Upravit“ nacházející se v menu Možnosti widgetu, vyvolaném stisknutím ikony tří teček v pravém horním rohu widgetu.

Nastavení widgetu probíhá v levém panelu okna. Na pravé straně vidíme náhled na zvolené nastavení widgetu. Při změně nastavení, je pro aktualizování náhledu stisknout tlačítko „Aktualizovat náhled“. Ve spodní části nastavujeme také velikost widgetu pomocí mřížky, která dovoluje 16 různých velikostí.

Na levé straně se nacházejí následující nastavení:

 • Zdroj dat – jedná se o definici zdroje, ze kterého budeme čerpat data pro widget. K dospozici jsou tři možnosti
  • Úkoly
  • Projekty
  • Výkazy práce
 • Název widgetu – vyplníme dle vlastního uvážení, tento název se bude zobrazovat v horní části widgetu, takže se jedná o nějakou rychlou identifikaci.
 • Typ widgetu – podle toho o jaké zobrazení má uživatel zájem, vybírá z následujících možností:
  • Sloupcový graf
  • Čárový graf
  • Prstencový graf
  • Koláčový graf
  • Burndown – graf známý pro agilní řízení projektů
  • Číslo – výsledkem bude jedno číslo
  • Číslo s trendem-výsledkem bude číslo, avšak bude dostupný i trend, tedy jak se toto číslo měnilo v čase
  • Seznam – ve widgetu se bude nacházet seznam objektů (úkolů, projektů, výkazů práce) se specifickým nastavením
 • Podmínky – stisknutím tlačítka „Upravit kritéria“ se otevře dialogové okno totožné s oknem definice pohledu (viz články o pohledech pro Úkoly, Projekty a Výkazy práce), kde nastavujeme podmínky pro data, o která máme zájem
 • Data – v této části si vybíráme (dostupné možnosti jednotlivých polí závisí na zvoleném zdroji dat a nastavení Podmínek):
  • Hodnotu - o kterou máme zájem, a která bude zobrazena na ose Y
  • Osa X – určujeme jaká veličina se bude zobrazovat na ose X
 • Čas – v této části určujeme časové omezení dat, které chceme zobrazit (dostupné možnosti jednotlivých polí závisí na zvoleném zdroji dat a nastavení Podmínek):
 • Možnosti widgetu – do widgetu je dodatečně možné dodatečně nastavit
  • Zobrazit rady – pro zobrazení další množiny dat
  • Zobrazit druhou hodnotu – pro zobrazení další konkrétní veličiny (například pro účely srovnání s hlavní veličinou)
Související témata
Byly pro vás tyto informace užitečné?

Nemůžete najít, co jste hledali? Kontaktujte nás

874
Související témata
Více času na práci, která vás baví
Copyright 2024 KARAT Software. Všechna práva vyhrazena